Lowri Angharad Gwyn

  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Lingo Cyf
Morlan
Ffordd Bangor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LN

Cymwysterau

LLB
Cwrs Ymarfer y Gyfraith - Caer