Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Endaf Griffiths

******
Llanpumsaint
Sir Gaerfyrddin
******

07507 999771
endafg1994@outlook.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol