Fiona Gannon

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd
  • CAP yn yr Undeb Ewropeaidd

Manylion cyswllt

Trosiadau Twt
30 Hebron Road
Clydach
Abertawe
SA6 5EJ

Proffil

Cyn dechrau cyfieithu'n amser llawn, bûm yn darlithio am rai blynyddoedd mewn meysydd ieithyddol yn y Brifysgol. Roedd hynny'n cynnwys gwersi gramadeg dadansoddol i fyfyrwyr is-raddedig yn eu blwyddyn olaf, felly rwy'n fwy na pharod i helpu cleientiaid trwy egluro pam mae rhai dewisiadau'n fwy neu'n llai derbyniol o ran patrymau naturiol y Gymraeg. Yn fy mhrofiad i, mae hynny'n gallu rhoi llawer o dawelwch meddwl i gleientiaid sydd heb fedru'r Gymraeg eu hunain.

Bellach rwy'n cyfieithu ar fy liwt fy hun, ond mae gen i flynyddoedd lawer o brofiad o weithio fel rhan o dîm ac yn bennaeth ar dîm cyfieithu mewn awdurdodau lleol, felly mae holl feysydd llywodraeth leol yn gyfarwydd iawn i mi.

Mae gen i hefyd brofiad helaeth o gyfieithu gwaith i gyrff sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc, ac rwy bob amser yn barod i ystwytho'r mynegiant ar gyfer cynulleidfa iau os bydd angen.

Personol

Pryd bynnag bydda i wrth fy ngwaith, bydd cerddoriaeth yn y cefndir, a gall alawon y dydd amrywio o gampweithiau oes Bach a Handel i gerddoriaeth roc y 70au!

Rwyf hefyd yn cael cwmni sawl cath wrth y ddesg, ac os dewch chi ar fy nhraws pan fydda i allan yn CAPo, cofiwch sylwi ar fy esgidiau - mae gen i gryn gasgliad!

Cymwysterau

BA Cymraeg
PhD Tafodieitheg a Chymdeithaseg Iaith
Cymhwyster TEFL