Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Ioan Gruffydd

Rhos-y-felin
Bontnewydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7UT

01286 675927
07396 522381
ioan.gruffydd@yahoo.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Dros 30 mlynedd o brofiad yn y byd addysg.

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn arbenigo yn y meysydd canlynol:

  • Addysg: Adroddiadau ac adnoddau
  • Iechyd Meddwl: Adroddiadau, gwybodaeth, gwefannau ac adnoddau
  • Trawma plant a phobl ifanc: Llawlyfrau, pecynnau hyfforddi, canllawiau a gwybodaeth
  • Llywodraeth leol: Adroddiadau
  • Iechyd a Gofal: Polisïau a Gweithdrefnau


Cymwysterau

LL.B
T.A.R.