Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Elgan Owen Morgan Davies

45 Llys Adda
Bangor
Gwynedd
LL57 2AW

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Proffil

Mae gennyf ddiddordeb enfawr mewn iaith, llenyddiaeth a chyfieithu. Rwyf wrth fy modd yn dysgu ieithoedd newydd, ac fel arfer dyma’r peth cyntaf y byddaf yn ymchwilio iddo wrth deithio i wlad nad wyf yn gyfarwydd â’i hiaith neu ei hieithoedd. Fy uchelgais yw cyflawni doethuriaeth mewn maes llenyddol neu ieithyddol.

Enillydd Gwobr Goffa Wil Petherbridge 2012

Cymwysterau

BA Ieithoedd Ewropeaidd
MA Saesneg
M. St. Oxon Saesneg