Garmon Gwilym Davies

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Tŷ Celyn
22 Mae-y-Grug
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 5DD

Cymwysterau

BA Almaeneg ac Astudiaethau Ewropeaidd