Lynwen Davies

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Llwyn yr Ynn
Capel Isaac
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 7TP

Cymwysterau

BA Cymraeg/Hanes
Diploma mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol Prifysgol Cymru Aberystwyth