Heledd Ifan Davies

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Coedllys
Llanilar
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4QT

Cymwysterau

BA Ffrangeg/Almaeneg
MA Cyfieithu a Thechnoleg Iaith (Cymraeg ac Almaeneg)