Carol Davies

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Nantllyndir
Cynghordy
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0YS