Melanie Davies

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Tŷ Celyn
Penparc
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1RG

01239 621329
07779 207357
melanie.translation@btinternet.com

Cymwysterau

BA Cymraeg