Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Ceri Wyn Davies

Trosol
Sophia House
28 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil
Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu