Arwel Wynn Owen

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Cyngor Sir Ynys Môn
******
Llanfair Pwllgwyngyll
Ynys Môn
******

Cymwysterau

BA Cymraeg