Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Arwel Wynn Owen

Rheolwr Gwasanaeth Cyfieithu - Cyngor Sir Ynys Môn
******
******
Ynys Môn
******

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Proffil

Rwy’n gyfieithydd ers dros 20 mlynedd a bellach yn Rheolwr Gwasanaeth Cyfieithu Cyngor Sir Ynys Môn. Gweithiais fel cyfieithydd gyda Heddlu Gogledd Cymru ac Adran Addysg Conwy cyn hynny. Gweithiais yn y sector preifat am gyfnod byr hefyd. Rydw i wedi cael profiad o amrywiaeth o wahanol feysydd drwy fy ngwaith cyfieithu testun a chyfieithu ar y pryd.

Cymwysterau

BA Cymraeg