Manon Wynn Cadwaladr

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Cyfathrebu
  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Cymen
Pendeitsh
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2AY

Proffil

Cymen

Cymwysterau

BA Cymraeg