Stephen Vaughan Thomas

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

26 Lionel Road
Treganna
Caerdydd
CF5 1HN

02920 666645
07767 214357
stephenv.thomas@btinternet.com

Proffil

Profiadol ym meysydd addysg, cymorth rhyngwladol, heddwch a gwaith dyngarol

Cymwysterau

BA
MSc (Econ)