David Bullock

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Deddfwriaethol

Manylion cyswllt

Cwmni DB Cyf.
62 Waterloo Road
Pen-y-lan
Caerdydd
CF23 9BH

Proffil

Ar sail PhD mewn Cymraeg a Gwyddeleg yn y Cyfnod Modern, a 30 mlynedd o waith proffesiynol, mae David ymysg y cyfieithwyr mwyaf profiadol yng Nghymru. Bu’n bennaeth Uned Gyfieithu’r Swyddfa Gymreig ac yn ddirprwy bennaeth Gwasanaeth Cyfieithu’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae’n gyfieithydd annibynnol ers 2001 ac mae ei gleientau’n cynnwys y Cynulliad, adrannau o Lywodraeth Cymru, adrannau o lywodraeth y Deyrnas Unedig, sefydliadau addysg uwch ac asiantaethau cyfieithu.

Mae David wedi bod yn arholwr ar ran Bwrdd Arholi Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac mae’n cadeirio ei Phwyllgor Aelodaeth a Safonau Proffesiynol. Mae’n aelod o’r Institute of Translation and Interpreting.

Mae David wedi cyfrannu at astudiaethau cyfieithu yn Ysgol Gymraeg Prifysgol Caerdydd, Canolfan Addysg Barhaus, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac Adran Gymraeg Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Bu’n arholwr allanol ar gyfer Tystysgrif Cyfieithu Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn 2008-2012.

"Cyfieithydd profiadol a graenus o ran ansawdd ei waith a’i broffesiynoldeb... hoffwn nodi fy mod yn ymddiried yn llwyr yn ei ddoniau a’i allu i sicrhau cyfieithiadau o safon uchel gan ddewis geirfa bwrpasol sy’n hollol angenrheidiol wrth ymateb i destunau a phynciau amrywiol a phenodol."

Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cymwysterau

PhD Cymraeg a Gwyddeleg