Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Atebol

Adeiladau'r Fagwyr
Llandre
Aberystwyth
Ceredigion
SY24 5AQ

Aelodaeth
  • CWMNI CYDNABYDDEDIG
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Cymwys, achrededig a phroffesiynol. Dyna grynhoi’n dwt ein tîm o gyfieithwyr a golygyddion. Yr union beth sydd ei angen arnoch i’ch helpu i baratoi cyfieithiadau, boed ar ffurf argraffedig neu ddigidol. Byddwn ni’n sicrhau fod eich deunyddiau’n adlewyrchu anghenion eich cynulleidfa darged, gan ddefnyddio Cymraeg neu Saesneg clir, y cywair iaith addas, ac, wrth gwrs, y derminoleg gywir. Rydym ni hefyd yn brofiadol mewn paratoi cyfieithiadau cyfreithiol, technegol a chreadigol ar gyfer y sectorau cyhoeddus neu fasnachol. Mae’r dull ‘popeth mewn un lle’ hwn yn golygu fod pob arbenigedd sy’n angenrheidiol i chi ar gael mewn un tîm.

Mae'r aelodau hyn yn gweithio i'r Cwmni Cydnabyddedig hwn:

Margaret Bowen
Eirlys A Jones
Lydia Margaret Jones
Nerys Owen
Bethan Wyn Speakman
Ann Wynn Thomas