Nerys Owen

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Gerddi Gleision
Bow Street
Aberyswyth
Ceredigion
SY24 5AR

01970 822074
07933 202446
nerys@atebol.com
www.atebol.com