Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Adroddiadau Cyffredinol y Prawf CAP

Dyma gopïau o adroddiadau cyffredinol cyn brofion CAP.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.