Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Trywydd

Yr Egin
Heol y Coleg
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EQ

Aelodaeth
 • CWMNI CYDNABYDDEDIG
 • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
 • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
 • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Proffil
 • Cwmni a sefydlwyd yn 2009 ac sy’n gweithredu ar lefel genedlaethol, gyda swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Aberystwyth a Llandeilo
 • Cyfieithu testun a phrawfddarllen: Cymraeg > Saesneg/Saesneg > Gymraeg
 • Pob cyfieithydd yn uwch-gyfieithydd
 • Trefn sicrhau ansawdd gadarn
 • Yn cyfieithu ym mhob maes dan haul
 • Yn defnyddio system cof cyfieithu Déjà Vu X3
 • System rheoli llif gwaith effeithiol
 • Yn gwasanaethu’r sector cyhoeddus, y sector preifat, a’r trydydd sector
 • Cyfieithu ar y pryd ledled Cymru – 180 o glustffonau cyfieithu ar y pryd digidol Sennheiser, yn cynnwys 10 dolen ar gyfer pobl drwm eu clyw
 • Profiad o gyfieithu trwy fideo/o bell yn defnyddio Zoom, Microsoft Teams, Skype a Conference Call
 • Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae'r aelodau hyn yn gweithio i'r Cwmni Cydnabyddedig hwn:

Morys Gruffydd
Lynwen Rees Jones
Gwenda Lloyd Wallace
Carys Walters