THE PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR ENGLISH <> WELSH TRANSLATORS AND INTERPRETERS

Publications & Presentations

Here is a list of publications and presentations that might be of interest to interpreters and translators.


General

Dechrau cyfieithu

(Llyfr ymarferion i rai sy'n dechrau ymddiddori mewn cyfieithu) Heini Gruffudd, Y Ganolfan Astudiaethau Addysg
Aberystwyth, 2005

E-lyfr Cyfieithu Ysgrifenedig

Eds. Mandi Morse, Lowri Lloyd, Lynwen Davies, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2022
e-publication

E-lyfr Cyfieithu ar y Pryd

Eds. Mandi Morse, Lowri Lloyd, Lynwen Davies, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2022
e-publication

Pecyn Ymarfer Cyfieithu

Heini Gruffudd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2022
e-publication

Sylfeini Cyfieithu Testun - Cyflwyniad i Gyfieithu Proffesiynol

Ben Screen, Gwasg Prifysgol Cymru, 2021

Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

Eds. Delyth Prys a Robat Trefor, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2015
e-publication

Comparative Stylistics of Welsh and English

Kevin J. Rotter and Steve Morris, Gwasg Prifysgol Cymru, 2018


Presentations and articles

Hedley Gibbard Memorial Lecture

Since 2002 Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru's annual lecture has been held in memory of Hedley Gibbard in appreciation of his pioneering work in developing English/Welsh translation and interpretation
Hedley Gibbard Memorial Lectures

O Siwt i Liwt – hanes gwas sifil o gyfieithydd a aeth yn gyfieithydd ar ei liwt ei hun!

Berwyn Prys Jones
O Siwt i Liwt


Research sponsored by Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymdeithaseg Cyfieithu – dylanwad cyfieithu ar y pryd ar y defnydd o'r Gymraeg yng Ngwynedd

Judith Kaufmann
Traethawd PhD Judith Kaufmann, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Mawrth 2009

Gwella Cysill at Ddefnydd Cyfieithwyr: adnabod ymyrraeth gan yr iaith Saesneg mewn testunau Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd MRes Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2011

Proffilio Gwallau: Dadansoddiad o'r gwallau a wneir gan gyfieithwyr Saesneg-Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd PhD Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2015


Other publishers and magazines specializing in translation/interpretation

Benjamins Translation Library

Benjamins Translation Library

St Jerome

Translation Studies

Translation Studies

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru is part funded by the Welsh Government.