Resources > Other publications

Here is a list of publications and presentations that might be of interest to interpreters and translators.

General

Dechrau cyfieithu

(Llyfr ymarferion i rai sy'n dechrau ymddiddori mewn cyfieithu) Heini Gruffudd, Y Ganolfan Astudiaethau Addysg
Aberystwyth, 2005

Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

Gol. Delyth Prys a Robat Trefor, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2015
e-publication

Comparative Stylistics of Welsh and English

Kevin J. Rotter and Steve Morris, Gwasg Prifysgol Cymru, 2018

Presentations and articles

Hedley Gibbard Memorial Lecture

Since 2002 Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru's annual lecture has been held in memory of Hedley Gibbard in appreciation of his pioneering work in developing English/Welsh translation and interpretation
Hedley Gibbard Memorial Lectures

O Siwt i Liwt – hanes gwas sifil o gyfieithydd a aeth yn gyfieithydd ar ei liwt ei hun!

Berwyn Prys Jones
O Siwt i Liwt

Research sponsored by Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymdeithaseg Cyfieithu – dylanwad cyfieithu ar y pryd ar y defnydd o'r Gymraeg yng Ngwynedd

Judith Kaufmann
Traethawd PhD Judith Kaufmann, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Mawrth 2009

Gwella Cysill at Ddefnydd Cyfieithwyr: adnabod ymyrraeth gan yr iaith Saesneg mewn testunau Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd MRes Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2011

Proffilio Gwallau: Dadansoddiad o'r gwallau a wneir gan gyfieithwyr Saesneg-Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd PhD Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2015

Other publishers and magazines specializing in translation/interpretation

Benjamins Translation Library

Benjamins Translation Library

St Jerome
Translation Studies

Translation Studies