Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Rhestr o ddarlithoedd

Darlithoedd Coffa Hedley Gibbard

Yma ceir rhestr o ddarlithoedd a gynhaliwyd ers 2002 pan benderfynodd y Gymdeithas ail enwi ei darlith flynyddol fel gwerthfawrogiad o gyfraniad arleoeol Hedley Gibbard ym maes cyfieithu Cymraeg/Saesneg.

Yn y dechreuad...

Mary Jones
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022
Darlith 2022

Cyfieithu, cyfaddasu a disodli: y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng Nghaerdydd

Dylan Foster Evans
Eisteddfod Amgen 2021
Darlith 2021

Rhosgadfan a'r jacan joe

Karen Owen
Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Cyfieithu, cyfaddasu a disodli: y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng Nghaerdydd

Dylan Foster Evans
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Trwyn y Balog: enwau o’r Moelfre i’r Leinws

Bedwyr Rees
Eisteddfod Geneldaethol Ynys Môn 2017

Troi a throsi: dathlu 40 mlynedd

Berwyn Prys Jones
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016
Darlith 2016

Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud

Sioned Davies
Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015

Cais a throsiad - y Gymraeg ym myd y campau

Huw Llywelyn Davies
Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

Trosi Dylan

T.James Jones
Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau 2013

I mewn i'r Tempest, allan o'r Storm

Gwyneth Lewis
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Darlith 2012

Nene Ene - astudiaeth o dafodiaith y Rhos

Gareth Davies Jones
Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro 2011
Darlith 2011

Gwenynen Gwent a'r gân werin

Allan James
Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd 2010
Darlith 2010

Hwiangerddi Cymru

Y Parch Huw Jones
Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 2009
Darlith 2009

Deddfwriaeth Ddwyieithog, Cyfreithwyr a Chyfieithwyr

Yr Athro Thomas Glyn Watkin
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008
Darlith 2008

Project, prosiect: orgraff a hunaniaeth

Yr Athro Peter Wyn Thomas
Eisteddfod Genedlaethol Sir y Fflint a'r Cyffiniau 2007

Dyro olau ar dy eiriau: Dyfeisio geirfa'r Gymraeg ddiwedd y 18 a dechrau'r 19 ganrif yng Nghymru.

Yr Athro Prys Morgan
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Darlith 2006

Hwyl a helynt Cyfieithu ar y Pryd yng Nghymru

John Roberts
Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau 2005
Darlith 2005

Cymraeg Llafar Gwent

Mary William
Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch 2004
Darlith 2004

Cyfoeth Dywediadau Hen Ŷd y Wlad

Y Parch Huw Jones
Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2003

Tlws i'r Glust

Meg Elis
Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro, Tyddewi 2002
Darlith 2002

Hoffem ddiolch o galon i'r holl ddarlithwyr am eu caniatad i gyhoeddi eu darlithoedd ar ein gwefan.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.