THE PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR ENGLISH <> WELSH TRANSLATORS AND INTERPRETERS

Rhestr o ddarlithoedd

Hedley Gibbard Memorial Lectures

Here is a list of lectures held since 2002 when Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru decided to rename its annual lecture in recognition of Hedley Gibbard's pioneering contribution to English/Welsh translation and interpretation.

Cyfieithu, cyfaddasu a disodli: y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng Nghaerdydd

Dylan Foster Evans

Rhosgadfan a'r jacan joe

Karen Owen: 2019

Cyfieithu, cyfaddasu a disodli: y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng Nghaerdydd

Dylan Foster Evans: 2018

Trwyn y Balog: enwau o’r Moelfre i’r Leinws

Bedwyr Rees: 2017

Troi a throsi: dathlu 40 mlynedd

Berwyn Prys Jones. 2016

Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud

Sioned Davies. 2015

Cais a throsiad - y Gymraeg ym myd y campau

Huw Llywelyn Davies. 2014

Trosi Dylan

T.James Jones. 2013

I mewn i'r Tempest, allan o'r Storm

Gwyneth Lewis. 2012

Nene Ene - astudiaeth o dafodiaith y Rhos

Gareth Davies Jones. 2011

Gwenynen Gwent a'r gân werin

Allan James. 2010

Hwiangerddi Cymru

Y Parch Huw Jones. 2009

Deddfwriaeth Ddwyieithog, Cyfreithwyr a Chyfieithwyr

Yr Athro Thomas Glyn Watkin. 2008

Project, prosiect: orgraff a hunaniaeth

Yr Athro Peter Wyn Thomas. 2007

Dyro olau ar dy eiriau: Dyfeisio geirfa'r Gymraeg ddiwedd y 18 a dechrau'r 19 ganrif yng Nghymru.

Yr Athro Prys Morgan. 2006

Hwyl a helynt Cyfieithu ar y Pryd yng Nghymru

John Roberts. 2005

Cymraeg Llafar Gwent

Mary William. 2004

Cyfoeth Dywediadau Hen Ŷd y Wlad

Y Parch Huw Jones. 2003

Tlws i'r Glust

Meg Elis. 2002

Some of the above lectures are available in PDF form to download from the Welsh site.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru is part funded by the Welsh Government.