Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Lisa Caryn Sheppard

73 Dyffryn y Coed
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF38 1PJ

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Rwy’n gyn ddarlithydd yn y Gymraeg sydd bellach yn gweithio fel uwch gyfieithydd ym maes llywodraeth leol. Yn ogystal â phrofiad o weithio ym myd addysg uwch, mae gen i brofiad o olygu llyfrau a chyfnodolion ar gyfer eu cyhoeddi.

Wedi cyrraedd Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2019 - Categori Ffeithiol Greadigol

Enillydd Gwobr Gwerddon 2017

Enillydd Gwobr M. Wynn Thomas 2014

Cymwysterau

PhD Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg
MPhil Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol
BA Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg (gydag anrhydedd)
Cymrawd Cysylltiol yr Academi Addysg Uwch