Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Mared Elin Llwyd

Llwyn Cilan
Crugyn Dimai
Rhydyfelin
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4PR

01970 627916
07816 566034
mllwyd@hotmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Cychwynais fy ngyrfa ym maes cyfieithu a golygu tra'n gweithio fel Chynorthwy-ydd Golygyddol yn swyddfeydd y Cambrian News yn Aberystwyth, cyn symud i weithio fel Cyfieithydd a Chynorthwy-ydd Golygyddol i Undeb Amaethwyr Cymru am dair blynedd. Ar ôl dilyn cwrs TAR ym Mhrifysgol Aberystwyth bûm yn gweithio fel athrawes ysgol gynradd a Phennaeth Cyfnod Allweddol Dau ers deuddeng mlynedd bellach, gan gyflawni gwaith cyfieithu, addasu a golygu llawrydd rheolaidd yn ogystal. Mae gen i brofiad helaeth o gyfieithu i amryw o gwmnïau ym meysydd addysg, iechyd, gwleidyddiaeth, natur, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, ac rwyf wedi addasu a chyfieithu nifer o gyfrolau creadigol a ffeithiol i blant a phobl ifanc o'r Saesneg i'r Gymraeg yn ogystal ag awduro cyfrolau Cymraeg gwreiddiol. Rwy'n parhau i gyfuno gwaith fel athrawes a chyfieithydd/golygydd llawrydd.

Cymwysterau

TAR Cynradd, Priyfsgol Aberystwyth (2006)
Gradd BA - Cymraeg a Hanes, Prifysgol Caerdydd (2001) - 2:1
Lefel A: Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg