Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg i/o'r Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Swydd:

Rheolwr Gweinyddol

Cyflog:

£30,000


Dyddiad cau:

31/5/2024


Manylion Cyswllt:

gwyn.williams@cyfieithwyr.cymru
07831-092524
gwyn.williams@cyfieithwyr.cymru


Gwybodaeth:

Mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dawnus i’r swydd hon. Does dim rhaid ichi fod yn gyfieithydd i lwyddo yn y swydd yma.


Cyflogwr:

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Swydd:

Cydlynydd Cyfieithu

Cyflog:

£35,922 - £43,257


Dyddiad cau:

2/6/2024


Manylion y Swydd: