Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Gwasanaethau

Gwasanaethau

Y Gwasanaeth Asesu Ansawdd Cyfieithiad

Byddai'r gwasanaeth ymgynghorol ffurfiol hwn yn caniatáu i'r Gymdeithas asesu ansawdd cyfieithiad unigol pe ceid cwyn am gyfieithiad yn hytrach nag am ymddygiad aelod.

Codir ffi am y gwasanaeth hwn.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.