Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Megan Hughes Tomos

Sychnant
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3YF

01248 601176
mht263@btinternet.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Llenyddiaeth Gymraeg
MA Llenyddiaeth Gymraeg
Tystysgrif Dysgu i Raddedigion