Megan Hughes Tomos

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Sychnant
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3YF

Cymwysterau

BA Llenyddiaeth Gymraeg
MA Llenyddiaeth Gymraeg
Tystysgrif Dysgu i Raddedigion