Saran Gwenllian Thomas

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

48 Heol Parc Wern
Sgeti
Abertawe
SA2 0SF

01792 699545
07814 685506
saran.thomas@sky.com

Cymwysterau

BA Cymraeg
MA Cyfieithu a Thechnoleg Iaith