Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Melfyn Thomas

Y Wern Las
136 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2BX

01248 362231
07982300628
melfynthomas@hotmail.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg