Meinir Ann Thomas

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Pleasant View
Rhydargaeau
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA33 6BL

Cymwysterau

BA Cyfathrebu a'r Cyfryngau
Tystysgrifau Safon Gradd mewn Cyfieithu (Saesneg i'r Gymraeg)