Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Dai Thomas

Cwmni2
"Tŷ Pentyrch"
11 Maesteg Road, Cwmfelin
Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr
CF34 9LB

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Cymwysterau

BA (Anrh) Rheolaeth Gyhoeddus (Prifysgol Morgannwg) 1999
MSc Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Prifysgol Caerdydd) 2010