David Symons

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

85 Gains Avenue
Bicton Heath
Amwythig
Swydd Amwythig
SY3 5EJ

Cymwysterau

BA Cymraeg/Gwleidyddiaeth
MA Gwleidyddiaeth Ewropeaidd
TAR (Cynradd)