Catrin Lyn Small

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Haulfryn
17 Llys Pencrug
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6RX

01558 823828
07816 575626
catrinsmall@ymail.com

Proffil

Gweithio yn y maes cyfieithu ers 1999. Wedi gweithio o fewn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r gwasanaeth sifil. Wedi arholi sawl gwaith ar lefel Sylfaenol a Chyflawn a hefyd wedi cynnal e-weithdai ar lefel Sylfaenol a Chyflawn.

Cymwysterau

BA Cymraeg
MSc Econ Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth