Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Joanna Slade

******
Abercynffig
Pen-y-bont ar Ogwr
******

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg (Dosbarth cyntaf), Prifysgol Abertawe
MA Cyfieithu Proffeisynol (Rhagoriaeth), Prifysgol Abertawe