Siân Eleri Roberts

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Y Pair Iaith
Tir Du
Trefor
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5LB

01286 660340
07876 282142
sian.roberts@btinternet.com

Proffil

Rwy'n cyfieithu ar fy liwt fy hunan ers 1989 ac, erbyn hyn, mae gennyf brofiad o weithio mewn pob math o wahanol feysydd. Mae gennyf berthynas dda gyda fy holl gwsmeriaid ac rwy'n gweithio i rai ohonynt ers y dechrau'n deg.

Cymwysterau

BA Astudiaethau Celtaidd
Tystysgrif Uwchraddedig mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol