Rhys Gerallt Owen

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Deddfwriaethol

Manylion cyswllt

94 Heol Nantgarw
Caerffili
CF83 1AP

02920 851319
07817 873965
rhysgeralltowen@hotmail.com

Cymwysterau

BA Dyniaethau