Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Rhys Gerallt Owen

94 Heol Nantgarw
Caerffili
CF83 1AP

02920 851319
07817 873965
rhysgeralltowen@hotmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Dyniaethau