Gwynfor Owen

  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Geiriau Gwyn
Gwyndeb
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6NY

Proffil

Swyddfa yn Penrhyndeudraeth, ond yn gweithio dros Gymru yn rheolaidd, Lloegr ambell i dro, ac ymhellach os oes angen. Hapus i weithio mewn unrhyw faes gwaith, a dwi wedi gweithio yn bron iawn pob maes.