Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Gwynfor Owen

Geiriau Gwyn
Gwyndeb
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6NY

01766 771849
07778 960620
post@geiriaugwyn.cymru
www.geiriaugwyn.cymru

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg
Maes Arbenigedd Proffesiynol
  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd
Proffil

Mae gennyf gyfrif "Zoom Busnes" sydd yn fy ngalluogi i drefnu cyfarfodydd "zoom" gyda'r gallu i ddarparu Cyfieithu ar y Pryd. Swyddfa yn Penrhyndeudraeth, ond yn gweithio dros Gymru yn rheolaidd, Lloegr ambell i dro, ac ymhellach os oes angen. Hapus i weithio mewn unrhyw faes gwaith, a dwi wedi gweithio yn bron iawn pob maes.