Rhodri Owain

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Proffil

Enillydd Gwobr Goffa Wil Petherbridge 2015

Cymwysterau

Tystysgrif Uwch mewn Cyfieithu