Rhodri Owain

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

5 Pantydderwen
Llandre
Bow Street
Ceredigion
SY24 5BT

01970 820472
07837 957993
rhodriowain@hotmail.co.uk

Proffil

Enillydd Gwobr Goffa Wil Petherbridge 2015

Cymwysterau

Tystysgrif Uwch mewn Cyfieithu