Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Jenny

Jennifer Needs

Cyllid a Thollau EM
Canolfan Iaith Gymraeg CThEM, Ystafell B1.22
Tŷ William Morgan
6 Sgwâr Canolog
Caerdydd
CF10 1EP

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol