William Gareth Morris

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Lluarth
Bryngwran
Caergybi
Ynys Môn
LL65 3PR

01407 720074
07817 275617
Delyth.Morris11@btinternet.com

Cymwysterau

BA Astudiaethau Celtaidd
MPhil Cymraeg
PhD Cymraeg