Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

William Gareth Morris

Lluarth
Bryngwran
Caergybi
Ynys Môn
LL65 3PR

01407 720074
07817 275617
Delyth.Morris11@btinternet.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Astudiaethau Celtaidd
MPhil Cymraeg
PhD Cymraeg