Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Rhys Morgan

Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Senedd Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Hanes Celf a Llenyddiaeth Saesneg
MA Hanes Celf