Merfyn Morgan

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Llys Caron
Lôn Ddewi
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BH

01286 672708
07776 097195
merfyn.morgan@btinternet.com

Cymwysterau

BA Cymraeg
MA Cymraeg
M. Addysg