Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Eleri Morgan

Y Gwasanaeth Cofnodi a Chyfieithu
Senedd Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

Tystysgrif Ol-raddedig mewn Cyfieithu ar y Pryd
Diploma Uwchraddedig mewn Astudiaethau Newyddiaduraeth
LLB Y Gyfraith