Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Dylan Eryl Morgan

Bwthyn Clyd
Bethel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1UW

01248 750218
07391 814235
dylanmorgan28@gmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Cymwysterau

BA Cymraeg