Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Rebecca Miles Harpwood

11 Cwrt Dolwerdd
Boncath
Sir Benfro
SA37 0JQ

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cerddoriaeth (Bangor 1996)

Diploma Ôl-radd mewn Technoleg Cerdd, Cyfansoddi a Thechnegau Recordio Sain (Bangor 1997)

Cwrs TAR (Uwchradd) mewn Cerddoriaeth (Abertawe 1998)

Athrawes Ysgol Uwchradd (Cerddoriaeth, Technoleg Gwybodaeth a'r Cyfryngau) (1998-2003)

Cyfarwyddwr Teledu (cyhoeddus a masnachol) (2003-2018)