Hanna Medi Merrigan

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

37 Heol y Banc
Bancffosfelen
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 5DH

Cymwysterau

MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd (Rhagoriaeth)
BA Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cymraeg Proffesiynol
Cymhwyster cyfieithu City&Guilds
Tystysgrif sgiliau iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol