Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Amy Lousie Mason

Uned Gwasanaethau Cymraeg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa'r Cambrian
Cwm Clydach
Rhondda Cynon Taf
CF40 2XX

01448 570001
07398 613488
amy.l.mason@rctcbc.gov.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Proffil

Rydw i'n gyfieithydd sy'n gweithio ym myd Llywodraeth Leol. Mae gen i brofiad o gyfieithu amrywiaeth o destunau gan gynnwys testunau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg, testunau gwleidyddol, llythyrau swyddogol a pholisïau.

Cymwysterau

BA Cymraeg a Ffrangeg
MA Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg