Helen Mainwaring

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

ac ati...
Erwau Glas
Drefach
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA14 7BA

01269 267191
07899 922858
helen@acati.co.uk
www.acati.co.uk

Cymwysterau

BA Theatr, Cerdd a'r Cyfryngau
Tystysgrif Is-deitlo S4C