Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Helen Lowcock James

******
Pen-y-bont ar Ogwr
******

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
Cymwysterau

MA mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol, Prifysgol Aberystwyth
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu
MA mewn Cerddoleg, Prifysgol Caerdydd
BMus Anrh. (Dosb. Cyntaf), Prifysgol Caerdydd