Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Ann Llwyd

Hafan
Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 675883
07787 177593
annllwyd@btinternet.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg
Cymwysterau

BA Cymraeg/Drama