Ann Llwyd

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Hafan
Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1LL

01286 675883
07787 177593
annllwyd@btinternet.com

Cymwysterau

BA Cymraeg/Drama